सुचना - नविन संपर्क क्रमांक

महाराष्ट्र व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य संपर्क क्रमांक बदलन्यात आला असून सर्वांनी याची नोंद घ्यावी.

खाली दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधावा : 

९३७३१३४२५५ / 9373134255